Zgłoszenia / Registration

Link rejestracyjny:  zgłoszenie na konferencję -Rejestracja – wkrótce/Registration – soon

 

Registration for workshops – rejestracja na warsztaty (80 miejsc) – Rejestracja wkrótce/Registration soon

 

Payment/Wszelkie wpłaty (na konferencję i na warsztaty) należy dokonywać na nr konta:

Bank: PL 31 1240 1545 1111 0010 3814 5370

z dopiskiem Kopernik 2020 – imię i nazwisko uczestnika

Adres: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

BANK NAME: PEKAO SA V O/ŁÓDŹ
BANK ADDRESS: 90-959 Łódź, ul. Piotrkowska 288

IBAN: PL 31 1240 1545 1111 0010 3814 5370

BIC/SWIFT: PKOPPLPW

SORT CODE: 1240 1545