Sesja plakatowa

Zapraszamy do przesyłania e-plakatów w formie PDF z zachowaniem struktury pracy naukowej (wstęp, cel pracy, materiał i metodyka, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo – maksymalnie 5 pozycji) na adres lodzmed@gmail.com

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PLAKAT

 1. Zgłoszenie należy wysłać na e-mail lodzmed@gmail.com
 2. W zgłoszeniu należy podać kto będzie reprezentował plakat na konferencji w razie pytań (1 osoba). Prosimy podać tytuł naukowy, imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy oraz afiliację.
 3. Po recenzji otrzymają Państwo informacje zwrotna na e-mail o zakwalifikowaniu pracy naukowej do konkursu.
 4. Przewidujemy kilka kategorii prac:
  1. pomoc przedszpitalna
  2. pomoc szpitalna
  3. urazy wielonarządowe
  4. toksykologia
  5. resuscytacja
  6. diagnostyka
  7. varia
 5. W zgłoszeniu należy podać do jakiej kategorii zgłaszacie Państwo e-plakat.
 6. Komisja konkursowa podejmuje decyzję o przyznaniu pierwszego i drugiego miejsca w każdej kategorii. Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednego pierwszego i drugiego miejsca w danej kategorii w przypadku, gdy uzna tak komisja konkursowa.
 7. Wszystkie osoby będące współautorami otrzymują dyplom. Jedynie osoba prezentująca wskazana w e-mailu otrzymuje nagrodę książkową.
 8. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z deklaracja zgody na publikowanie pracy w formie PDF na stronie konferencji przez wszystkich współautorów.

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Przewodnicząca: prof. Dorota Zyśko (Wrocław)

 • prof. Andrzej Basiński (Gdańsk)
 • prof. Waldemar Machała (Łódź)
 • prof. Adam Nogalski (Lublin)
 • prof. Piotr Oszukowski (Łódź)
 • prof. Cezary Pakulski (Szczecin)
 • dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz (Białystok)

 

 

Reklamy