Sesja plakatowa

Zapraszamy do przesyłania e-plakatów w formie PDF z zachowaniem struktury pracy naukowej (wstęp, cel pracy, materiał i metodyka, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo – maksymalnie 5 pozycji) na adres lodzmed@gmail.com

 

Reklamy