Regulamin sesji plakatowej

Zapraszamy do przesyłania e-plakatów w formie PDF z zaleceniem zachowania struktury pracy naukowej (wstęp, cel pracy, materiał i metodyka, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo – maksymalnie 5 pozycji) na adres lodzmed@gmail.com

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PLAKAT

 1. Zgłoszenie należy wysłać na e-mail lodzmed@gmail.com
 2. W zgłoszeniu należy podać kto będzie reprezentował plakat na konferencji w razie pytań (1 osoba). Prosimy podać tytuł naukowy, imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy oraz afiliację.
 3. Po recenzji otrzymają Państwo informacje zwrotna na e-mail o zakwalifikowaniu pracy naukowej do konkursu.
 4. Przewidujemy kilka kategorii prac:
  1. pomoc przedszpitalna
  2. pomoc szpitalna
  3. transport medyczny
  4. urazy wielonarządowe
  5. toksykologia
  6. resuscytacja
  7. diagnostyka
  8. medycyna katastrof
  9. zarządzanie ryzykiem
  10. zarządzanie jakością
  11. kardiologia
  12. anestezjologia
  13. chirurgia
  14. choroby zakaźne (w tym Covid-19)
  15. varia
 5. W zgłoszeniu należy podać do jakiej kategorii zgłaszacie Państwo e-plakat.
 6. Komisja konkursowa podejmuje decyzję o przyznaniu pierwszego i drugiego miejsca w każdej kategorii. Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednego pierwszego i drugiego miejsca w danej kategorii w przypadku, gdy uzna tak komisja konkursowa.
 7. Wszystkie osoby będące współautorami otrzymują dyplom. Jedynie osoba prezentująca wskazana w e-mailu otrzymuje nagrodę książkową.
 8. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z deklaracja zgody na publikowanie pracy w formie PDF na stronie konferencji przez wszystkich współautorów.
 9. Nie przewiduje się umieszczania materiałów wideo w sesji plakatowej.
Reklama