Rada naukowa

Przewodniczący: dr hab. n. med. Dariusz Timler, prof. UM w Łodzi

Przewodniczący wspierający:

  • prof. Jerzy Robert Ładny
  • prof. Paweł Ptaszyński
  • prof. Dorota Zyśko

dr Ignacy Baumberg

dr Elżbieta Cieplucha

dr Marcin Cierniak

dr Krystyna Frydrysiak

prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek

dr Leszek Gądek

prof. dr hab. n. med. Robert Gałązkowski

dr hab. n. med., prof. uczelni Mariusz Goniewicz

dr Filip Jaśkiewicz

mgr Ewa Kaniecka

dr Dorota Kałuża-Kopias

dr Piotr Kaźmierski

dr hab. inż., prof. UM w Łodzi Remigiusz Kozłowski

dr hab. inż. tech. Michał Marczak

dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny

dr Jacek Nowakowski

dr Marcin Pustkowski

dr Paweł Rasmus

dr Dorota Rutkowska

dr Ewa Rzońca

dr Anna Samborska-Sablik

prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

dr Janusz Springer

mgr Katarzyna Starosta

dr hab. n. med., prof. uczelni Robert Stolarek

dr Małgorzata Timler

student Wojciech Timler (Koło Medycyny Ratunkowej)

student Hubert Galant (Koło Medycyny Ratunkowej)

dr Jolanta Warzycha

dr Łukasz Zakonnik

dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński, prof. PWSZ w Nysie

dr Beata Zysiak-Christ

Reklama