XIV Konferencja/Conference 2021

The On-line Conference will be hold in Lodz, Poland 13-30 Nov 2021

Konferencja odbędzie się on-line w Łodzi, 13-30 Listopada 2021

Tematy/Topics:

 • choroby zakaźne a SOR / infection at ED
 • Covid-19 / Covid-19
 • zdarzenia niepożądane / sides effects
 • resuscytacja/resuscitation
 • zgony do uniknięcia / avoidable deaths
 • powikłania / complications
 • medyczny e-learning / medical e-learning
 • ciekawe przypadki medyczne w medycynie ratunkowej / medical case reports for emergency medicine
 • organizacja pracy SOR / ED organisation
 • jakość w medycynie ratunkowej / quality management
 • urazy i obrażenia / trauma and injuries
 • symulacja medyczna / medical simulation
 • onkologia a SOR / oncology at ED
 • medycyna katastrof / disaster medicine
 • prawo w medycynie ratunkowej / medical law
 • diagnostyka w SOR / ED diagnostic
 • inne / varia
Reklama