XIII Konferencja/Conference 2020

The On-line Conference will be hold in Lodz, Poland 13-30 Nov 2020

Konferencja odbędzie się on-line w Łodzi, 13-30 Listopada 2020

Tematy/Topics:

 • zdarzenia niepożądane / sides effects
 • resuscytacja/resuscitation
 • zgony do uniknięcia / avoidable deaths
 • powikłania / complications
 • medyczny e-learning/medical e-learning
 • ciekawe przypadki medyczne w medycynie ratunkowej/medical case reports for emergency medicine
 • organizacja pracy SOR/ED organisation
 • jakość w medycynie ratunkowej / quality menagement
 • urazy i obrażenia/trauma and injuries
 • symulacja medyczna/medical simulation
 • onkologia a SOR/oncology at ED
 • medycyna katastrof/disaster medicine
 • prawo w medycynie ratunkowej / medical law
 • inne/varia