XII Konferencja/Conference 2019

The Conference will be hold in Lodz, Poland 15-17 Nov 2019

Konferencja odbędzie się w Łodzi, 15-17 Listopada 2019

Tematy/Topics:

 • resuscytacja/resuscitation
 • transport medyczny/medical transport
 • medyczne aplikacje na telefon/medical app for your mobile phone
 • medyczny e-learning/medical e-learning
 • ciekawe przypadki medyczne w medycynie ratunkowej/medical case reports for emergency medicine
 • organizacja pracy SOR/ED organisation
 • pulmonologia/pulmonology
 • urazy i obrażenia/trauma and injuries
 • symulacja medyczna/medical simulation
 • onkologia a SOR/oncology at ED
 • medycyna katastrof/disaster medicine
 • hipotermia miejska/city hipothermy
 • inne/varia