Program Konferencji Głównej

Uwaga: otwarcie konferencji w piątek odbywa się w auli wielofunkcyjnej Centrum Promocji Mody – Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź

Attention: Friday; opening ceremony address: Wojska Polskiego Street 121, 91-726 Łódź

Miejsce (Venue)- Saturday and Sunday/Sobota i Niedziela:

AULA 1000Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Łódź, ul. Pomorska 251

UWAGA:

TO JEST WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI – TEMATY I SESJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

(THIS IS A PRELIMINARY CONFERENCE AGENDA – IT MAY BE MODIFIED)

 

PIĄTEK 15 listopada 2019 roku (FRIDAY 15 NOV 2019)

18:00 -20:00 (6:00 pm-8:00 pm)

OTWARCIE KONFERENCJI (OPENING CEREMONY)

Oficjalne otwarcie dr hab. n. med. Dariusz Timler

Krótkie wystąpienia:

– Przedstawiciele Patronatów

– Dyrektor Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi mgr inż. Andrzej Kasprzyk

– JM Rektor prof. Radzisław Kordek

– Prezes SLPP dr Sergiusz Prokopiuk

– Dyrektor LPR prof. Robert Gałązkowski

– Prezes PTMR prof. Adam Nogalski

– Prezes PTMSNiK prof. Wojciech Gaszyński

– Prezes elekt EUSEM dr Abdo Khoury

– Dyrektor IFEM prof. Terrence Mulligan

– Prezes elect AAEM prof. Lisa Moreno-Walton

– Prezes OIL w Łodzi dr Paweł Czekalski

– Dyrektor ŁOW NFZ Artur Olsiński

Wykład: dr hab. n. med. Dariusz Timler

– Krótko o konferencji

– Projekt CPR 5+

 • Wykład Inauguracyjny krajowy: Nowe narkotyki jako aktualne zagrożenia zdrowia publicznego / New Psychoactive Substances  as a current threat to public health Tomasz Białas, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, Główny Inspektorat Sanitarny / Director of Department for Designer Drugs Surveillance, Chief Sanitary Inspectorate
 • Wykład Inauguracyjny zagraniczny: prof. Judith Tintinalli – Emergency Medicine yesterday, today and tomorrow

 

Występ artystyczny zespołu THREEDOM (D. Dudek/L. Wesołowski/I. Baumberg)

SOBOTA 16 LISTOPADA 2019 r. (SATURDAY 16 Nov 2019)

SATURDAY 16 Nov 2019

8:30-9:55 Session 1/Sesja 1 Toxicology/Toksykologia:

Session presiding by:/Prowadzący sesję: prof. Anna Krakowiak, prof. Magdalena Łukasik-Głębocka

 • 8:30-8:50 The superwarfarin contaminated “K2” synthetic cannabinoids – Michael E. Mullins, MD, FACEP, FAACT (USA)
 • 8:50-9:05 Nowe środki psychoaktywne (NSP=Dopalacze) w Polsce – NEP (Talizman Thor, Gumiś, Imitacja sztucznego sniegu), 3-CMC (Coino, Spin, Talizman Cocolino, Essex, Mef Emotion Stabilizer), FU-F (Talizman zielony, Gumiś, Trójkąt) (tytuł wykładu roboczy)/New psychoactive substances (NSP [“uppers”]) in Poland – NEP (Talisman Thor, Gumiś, Imitation of artificial snow), 3-CMC (Coino, Spin, Talisman Cocolino, Essex, Mef Emotion Stabilizer), FU-F (Green Talisman, Gumiś, Trójkąt) (working title of the lecture) prof. Magdalena Łukasik-Głębocka (Poland)
 • 9:05-9:20 NSP prowadzące do myśli samobójczych/NSP leading to suicidal thoughts – mgr Maciej Przycki (Poland)
 • 9:20-9:40 Zatrucia środkami odurzającymi/Poisoning with illicit substances – dr Eryk Matuszkiewicz (Poland)
 • 9:40-9:55 Nowe środki psychoaktywne w raporcie GIS 2017-2018/New psychoactive substances in the GIS report 2017-2018 – prof. Anna Krakowiak (Poland)

9:55- 10:00 Coffee Break/Przerwa kawowa

10:00-11:40 Session 2/Sesja 2: Critical care emergency medicine/Intensywna Terapia Medycyny Ratunkowej

Prowadzący sesję: prof. Judith Tintinalli, prof. Adam Nogalski, prof. Andrzej Piotrowski

 • 10:00-10:25 OB Emergency and trauma in pregnancy at ambulance and ED prof. Judith Tintinalli (USA)
 • 10:25-10:45 Leczenie wstrząsu u dzieci – co nowego? prof. Andrzej Piotrowski (Poland)
 • 10:45-11:40 Czy na pewno właściwie leczymy? – współczesna farmakoterapia – dr Jarosław Woroń (Poland)

11:40-11:50 Coffee Break/Przerwa kawowa

11:50-12:45 Session 2/Sesja 2 Medical Simulation/Symulacja medyczna

Prowadzący: prof. Juliusz Jakubaszko, dr Abdo Khoury, 

 • 11:50-12:05 Learning by simulation in Emergency and Disaster Medicine/Nauka Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof stosując symulacje – dr Abdo Khoury (France)
 • 12:05-12:25 Alpha Medical Concept-International application of simulation in Emergency Medicine – dr Lukas Drabauer (Austria)
 • 12:25-12:45 Psychologiczne aspekty symulacji w medycynie ratunkowej – Danielę Lehman

12:45-13:00 Coffee Break/Przerwa kawowa

13:00-14:00 –  Session 3/Sesja 3 Emergency Cardiology/Kardiologia Ratunkowa

Prowadzący: prof. Jacek Kubica, prof. Artur Fedorowski, prof. Paweł Ptaszyński

 • 13:00-13:20 Should we use Morphine in heart attack?/Czy podawać Morfinę w zawale serca? – prof. Jacek Kubica (Poland/Polska)
 • 13:20–13:40 Krótkotrwała utrata przytomności: nowe europejskie i amerykańskie wytyczne z perspektywy Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – prof. Artur Fedorowski (Sweden/Szwecja)
 • 13:40-14:00 Przykłady kliniczne pacjentów z ostrym rozwarstwieniem aorty typ A –prof.  Dorota Zyśko (Poland/Polska)

14:00 – 15:00 Lunch break

15:00-15:40 Session 4/Sesja 4: Emergency Management/Zarządzanie w medycynie ratunkowej

Prowadzący: prof. Terrence Mulligan, dr Ewa Raniszewska, dr Łukasz Zakonnik

 • 15:00-15:15 Zabezpieczenie medyczne RED BULL AIR RACING dr Krzysztof Chmiela (Poland/Polska)
 • 15:15-15:35 How the IFEM and emergency medicine systems development will help the World Expo 2020 in Dubai. – Terrence Mulligan DO, MPH, FAAEM, FACEP, FIFEM, FACOEP, FNVSHA, FFSEM, HPF (USA)
 • 15:35-15:50 Problemy komunikacyjne w ratownictwie medycznym – dr Grzegorz Cebula (Poland/Polska)

 15:50-16:00 Coffee Break

16:00 – 17:30 Session 5/Sesja 5: Medical transport/Transport medyczny:

Prowadzący: dr hab. Robert Gałązkowski, dr Tomasz Derkowski

 • 16:00-16:15 Bezpieczny transport międzyszpitalny – pułapki kwalifikacji i optymalizacji – dr Konrad Matyja (Poland/Polska)
 • 16:15-16:30 Lista SPEEDBOMB wobec zaleceń poprawy bezpieczeństwa intubacji przedszpitalnej – dr Tomasz Derkowski (Poland/Polska)
 • 16:30-16:45 Procedury chirurgiczne w HEMS. Na co mogą liczyć dyspozytorzy i ZRM dr Piotr Wolak (Poland/Polska)
 • 16:45-17:00 Deska ortopedyczna i kołnierz- jak i czy wycofać je z systemu na podstawie doświadczeń duńskich? dr Paweł Samocki (Poland/Polska)
 • 17:00-17:15 Clinical Governance – Hungarian Approach/Zarządzanie kliniczne jako sposób na poprawę jakości udzielanych świadczeń – HEMS – dr Peter Temesvari (Hungary/Węgry)

17:15-17:20 Coffee Break

17:20 – 19:10 Session 5/Sesja 5: Trauma/Obrażenia

Prowadzący: Prof. Lisa Moreno-Walton, Dr Nicholas Bunker, Assoc. Prof. Roman Liachowicz

 • 17:20-17:40 Co nowego w urazach wg najnowszych wytycznych ATLS? Updates in trauma according ATLS Lisa Moreno-Walton (USA)
 • 17:40-18:00 Damage Control Surgery in practice of London Trauma Centrum – dr Tom Konig (GB)
 • 18:00-18:20 Obrażenia miednicy – dr Elżbieta Nowacka (Poland/Polska)
 • 18:20-18:40 Management of multiple rib fractures in the trauma patient: including plating/Zaopatrywanie złamań żeber w obrażeniach wielonarządowych- włączając poszycie żeber? – dr Parjam Zolfaghari (GB)
 • 18:40-19:00 Severe head injuries/Ciężkie obrażenia głowy –  dr Nicholas Bunker (GB)
 • 19:00-19:10 Organizacja i realizacja szkolenia ratowników medycznych w Ukrainie – ważny składnik w poprawie jakości ratownictwa medycznego – dr hab. Roman Liachowicz, Prof. Mykola Szwed, Prof. Arsen Gudyma, dr hab. Jaroslav Kitsak (Ukraina)

 

Niedziela/SUNDAY 

SUNDAY 17 NOVEMBER 2019 (SUNDAY 17 Nov 2019)

9:00-10:15 (9.00 AM – 10.15 AM) Session 1 Miscellaneous in emergency medicine

Session presiding by Prof. Gary Gaddis, Prof. Dan O’Brian, Prof. Aldona Kubica

 • 9:00-9:15 Updates in diabetes Prof. Leszek Czupryniak (Poland)
 • 9:15-9:30 Research updates from the English-language literature that may change your practice of emergency medicine “Critical care” – Prof. Gary Gaddis (USA)
 • 9:30-9:45 Ultrasound of aorta at ED – tips and tricks – Prof. Dan O’Brian (USA)
 • 9:45-10:00 Research updates from the English-language literature that may change your practice of emergency medicine “Other Non-Critical Care Topics” – Prof. Gary Gaddis (USA)
 • 10:00-10:15 Tips for effective education in secondary prevention at the ED level – Prof. Aldona Kubica (Poland)

10:15-10:25 (10.15 AM – 10.25 AM) Coffee Break

10:25-11:10 (10.25 AM – 11.10 AM) Session 2 Cardiology problem in emergency medicine

Session presiding by Prof. Marzenna Zielińska, Prof. Jacek Gajek, Prof. Michał Kidawa,

 • 10:25-10:40 Collaboration between interventional cardiologist and emergency response team – what can be improved? – Prof. Michał Kidawa (Poland)
 • 10:40-10:55 Oncological patient during chemotherapy going to ED – tips and tricks – Prof. Grzegorz Piotrowski (Poland)
 • 10:55-11:10 The acute phase of sick sinus syndrome Prof. Jacek Gajek (Poland)
 • 11:10-11:25 Fluid therapy – what’s new? Prof. Jerzy Robert Ładny (Poland)

11:25-11:35 (11.25 AM – 11.35 AM) Coffee Break

11:35-13:05 (11.20 AM – 1.05 PM) Session 3 Miscellaneous in emergency medicine part 2

Session presiding by Prof. Robert Ładny, Prof. Marlena Broncel, Prof. Jarosław Berent

 • 11:35-11:50 Why do patients with excited delirium die? Prof. Jarosław Berent, Dr. Anna Smędra (Poland)
 • 11:50-12:05 Status epilepticus – what’s new? – Dr. Bożena Adamkiewicz (Poland)
 • 12:05-12:20 Dangerous drug interactions and adverse actions in the geriatric population – Prof. Marlena Broncel (Poland)
 • 12:20-12:35 Polish nationwide register of out-of-hospital sudden cardiac arrest – first results and conclusions – Dr. Klaudiusz Nadolny, Prof. Jerzy Robert Ładny, Assoc. Prof. Robert Gałązkowski (Poland)
 • 12:35-12:50 Analysis of ERT activities in patients with suspected ACS – current guidelines and the actual situation in Poland – Dr. Klaudiusz Nadolny, Prof. Jerzy Robert Ładny (Poland)
 • 12:50-13:05 Intra Hospital Cardiac Arrest (IHCA) – Dr. Rakesh Jalali (Poland)
 • 13:05-13:20 When to check the pacemaker function at ED –Dr. Marcin Kasprzyk (Poland)
 • 13:20-13:35 Neonatological Transpotrt – tips and tricks Assoc. Prof. Jan Mazela
 • 13:35-13:50  IT Technology that can help Emergency Medicine Jakub Musiałek (Poland) Pixel Technology

13:50-14:00 (1.50 PM – 2 PM) Coffee Break

14:00 – 15:30 (1.15 PM – 2.30 PM) Session 4  InterDoktorMen Session

Session presiding by Prof. Michał Marczak, Prof. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Prof. Rafał Kubiak

 • 14:00-14:15 Criminal Law Safety of ED Physician prof. Rafał Kubiak (Poland)
 • 14:15-14:25 Attitudes of a 6th year medical students towards various forms of CPR teaching – Dominika Telecka-Gądek MA, Prof. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka (Poland)
 • 14:25-14:35 The issue of vaccination of medical students – safety in practice – medical student Wojciech Timler (Poland)
 • 14:35-14:45 Silver Trauma – different way of treatment in prehospital and hospital setting – Dr Michał Dudek, dr Małgorzata Rak (Poland)
 • 14:45-14:55 Selected safety items in emergency medicine Dr Malgorzata Timler, Ewa Kaniecka MA (Poland)
 • 14:55-15:05 Pacjent powracający na przykładzie SOR WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi – Dr Ewelina Szymczak (Poland)
 • 15:05-15:20 Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa Agata Janko (Poland)
 • 15:20-15:35 Szacowanie zasobów  jako sposób określenia priorytetu pacjenta w SOR na przykładzie systemu triażowego ESI dr Michał Szemień (Poland)

 15:05-15.45 (3:05 PM – 3:45 PM) Lunch Break