Program Konferencji Głównej

AULA 1000Centrum Kliniczno Dydaktyczne Łódź, ul. Pomorska 251

UWAGA: TEMATY I SESJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

SOBOTA 18 LIS 2017r.

 

Uroczyste otwarcie 8:00-9:30

Wykład inauguracyjny: Ratownictwo Medyczne z perspektywy czasu i planowanych zmian w latach 2018-2028 – prof. Jerzy Robert Ładny

Sesja 1.  Farmakologia w medycynie ratunkowej 9:30-10:45

 • Interwencja Kryzysowa –  prof. Tadeusz Pietras
 • Czy i jak uśmierzać ból u pacjenta w karetce? – dr Krzysztof Chmiela
 • Farmakoterapia krwawień z przewodu pokarmowego – dr Elżbieta Nowacka
 • Dylematy farmakologii klinicznej w ratownictwie medycznym – dr Marcin Kosmalski
 • Empatia a podejmowanie decyzji klinicznych – dr Łukasz Mokros

Sesja 2.  Sesja Varia  10:55-12:00

 • Globalna Medycyna Ratunkowa w perspektywie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej – prof. Juliusz Jakubaszko
 • Rozpoznanie nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów – prof. Romuald Bohatyrewicz
 • Dostępy naczyniowe w medycynie ratunkowej – prof. Waldemar Machała
 • Recent publications from the English-language medical literature that may change your practice of Emergency Medicine – prof. Gary M. Gaddis

Sesja 3.  Sesja urazowa 12:10-13:30

 • Resuscitative Thoracotomy – prof. Nicholas Bunker
 • Złamanie obojczyka – dr Michał Panasiuk
 • Zaburzenia metaboliczne w przebiegu obrażeń wielonarządowych – prof. Adam Nogalski
 • Diagnostyka obrażen wielonarzadowych w warunkach SOR – prof. Krystyn Sosada
 • Advances in Military Medical Trauma Care: what have we learnt after 16 years in Afghanistan and Iraq? The Australian Army experience – dr Ronald Ti

Sesja 4.  Sesja hematologiczna 13:30-14:15

 • Obrażenia wielonarządowe u chorego z ciężką postacią hemofilii – dr Renata Zajączkowska
 • Postępowanie z chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na SOR i Izbie Przyjęć Szpitala – prof. Krzysztof Chojnowski
 • Nabyta hemofilia a€“ aspekty kliniczno-diagnostyczne i leczenie – prof. Jacek Treliński

PRZERWA OBIADOWA 14:15-15:15

Sesja 5. Sesja kardiologiczna 15:15-16:30

 • Leczenie przedszpitalne chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi – prof. Jacek Kubica
 • Przedsionkowe zaburzenia rytmu serca we wczesnym okresie po kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków – prof. Jacek Gajek
 • Przezskórna stymulacja serca – prof. Dorota Zyśko
 • Analiza retrospektywna wykonywanych zabiegów kardiowersji i elektrostymulacji przez ZRM na podstawie WPR w Katowicach za lata 2014-2016 – Klaudiusz Nadolny, prof. Jerzy Robert Ładny
 • Zatorowość płucna w SOR – prof. Grzegorz Piotrowski

Sesja 6. Sesja psychologiczna 16:40-17:55

 • Współpraca lekarz-pacjent – klucz do sukcesu terapeutycznego – prof. Aldona Kubica
 • Pacjent odmienny kulturowo – prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, dr Andrzej Guzowski
 • Grupowe procedury pomocy psychologicznej – kiedy wystarczy wsparcie koleżeńskie a kiedy potrzebny psycholog? – dr Małgorzata Wypych
 • Znajomość algorytmów przekazywania złych informacji – wynik badań w grupie uczestników konferencji Kopernik 2016r – dr Paweł Rasmus
 • Problem agresji w pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego –  dr Paweł Rasmus

Sesja 7. Sesja: hipotermia i odmrożenia 18:05-19:10

 •  Postępowanie przedszpitalne w odmrożeniach – dr Piotr Szetelnicki
 •  Farmakoterapia w odmrożeniach – dr Paweł Podsiadło
 • Leczenie chirurgiczne oraz karta leczenia odmrożeń – dr Adam Domanasiewicz

Impreza integracyjna: 21:00-3:00

 

NIEDZIELA 19 LIS 2017r.

 

Sesja 1.  Sesja – Zdarzenie masowe w Suszku 9:30-10:30

 • Doświadczenia w zdarzeniu masowym w Suszku podczas obozu harcerskiego oczami uczestnika – Rafał Nowakowski
 • Podsumowanie działań Szpitala Specjalistycznego im. Jana Karola Łukowicza w Chojnicach w związku ze zdarzeniem masowym w Suszku – dr Jakub Jażdżewski

Sesja 2.  Sesja metaboliczno-toksykologiczna 10:45-12:00

 • Specyfika cukrzycy typu LADA – prof. Leszek Czupryniak
 • Zagrożenia chemiczne w zdarzeniach masowych – dr Małgorzata Rak
 • Leczenie zatruć tlenkiem węgla w komorze hiperbarycznej – dr Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz
 • Obrażenia okołoresuscytacyjne – kliniczny aspekt problemu – dr Michał Szemień
 • EuReCa – Europejski Rejestr Zatrzymań Krążenia – wyniki, wnioski – dr Grzegorz Cebula

Sesja 3.  Sesja neurologiczna 12:15-13:15

 • Udar – punkt widzenia lekarza medycyny ratunkowej, który przebył udar – dr Krzysztof Tyburczy
 • Problematyka przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA) – dr Bożena Adamkiewicz
 • Strata czasu to strata mózgu – optymalizacja postępowania w przypadku udaru mózgu – prof.  Jerzy Robert Ładny

Sesja 4.  Sesja młodych lekarzy 13:25-14:30

 • On jest (naprawdę?) idiotą, czyli jak ciekawość ram poznawczych drugiego człowieka otwiera na współpracę – Maciej Bohatyrewicz
 • Czym może zaskoczyć pacjent urazowy? – Michał Dudek
 • Niespodzianki przy CPR – Łukasz Kumor
 • USG dróg oddechowych w medycynie ratunkowej – Michał Dudek
 • Ketofol, zastosowanie w SOR – Maciej Bohatyrewicz
 • Czy Koniecznie Modyfikować Całą kaRtę? – Janusz Springer

PRZERWA OBIADOWA 14:30-16:20

Sesja 6.  TRIAGE i zarządzanie bezpieczeństwem w ZRM i SOR 15:30-17:00

 • Manchester Triage System – doświadczenia SOR Szpitala im M. Kopernika w Gdańsku – dr Piotr Rychlik
 • Wykorzystanie systemu segregacji medycznej ESI do rozdziału pacjentów między SOR a NiŚPL – dr Paweł Zwoliński
 • Doświadczenia w organizacji triage w SOR – dr Małgorzata Rak
 • Czy stosować Early Warning Score w szpitalu i ZRM? – dr hab. Dariusz Timler
 • Szkolenie studentów na symulatorach medycznych w Departamencie Medycyny Ratunkowej – prof. Roman Liakhovych (Ukraina)
 • Wykorzystanie podejścia LEAN – Mapowanie strumienia wartości procesu  leczenia chorych z udarem mózgu na SOR- prof. Aleksander Buczacki, dr hab. Dariusz Timler, dr Stanisław Brzozowski

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Reklamy