Program Konferencji Głównej

 

Miejsce (Place):

AULA 1000Centrum Kliniczno Dydaktyczne Łódź, ul. Pomorska 251

UWAGA:

TO JEST WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI – TEMATY I SESJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

(THIS IS PRELIMINARY CONFERENCE AGENDA – IT MAY BE MODIFIED)

 

SOBOTA 17 LIS 2018r. (SATURDAY 17 Nov 2018)

10:00-11:00  Bleeding Session (sponsored by Octapharma)

– prof. Oliver Grottke (Germany) Role of PCC in the reversal of DOACs (20min) –

– prof. Elzbieta Nowacka (Poland) Fluid resuscitation therapy (20 min)

– prof. Oliver Grottke (Germany) Management of patients anticoagulated with vitamin K antagonist (20 min)

 

11:00-11:15 Coffee break

 

11:15-12:15 Emergency Life Saving Procedures

– prof. Judith Tintinalli (USA) A STORK code (20 min)

– dr Tom Scalea (USA) REBOA at ambulance or ED (20 min)

– dr Nicholas Bunker REBOA – tips and tricks (20 min)

– dr Thomas Dolven (Norway) Norway recommendation: No more cervical collar and back board  (20 min)

 

12:15-12:30 Coffee Break

 

12:30-14:00 (2 pm) Cardiac Session

prof. Dorota Zyśko (Poland) – Syncope in a patient with heart failure -Omdlenie w niewydolności krążenia (15 min)

– prof. Jacek Gajek (Poland) – Krwawienie z przewodu pokarmowego u chorego z rozrusznikiem serca, FA, sztuczna zastawką (15 min)

– prof. Jacek Gajek (Poland) – ostra niewydolność serca – co nowego? (15 min)

– prof. Grzegorz Piotrowski (Poland) (15 min)

– Non Invasive Ventilation (NIV) – tips and tricks (15 min)

– prof. Kubica (Poland) NSTEMI – czy mamy coś nowego? (15 min)

 

14:00-15:00 (2 pm – 3 pm) Lunch Break

 

15:00-16:20 Pediatric Session prof. Wojciech Krajewski (Poland)

– prof. Andrzej Piotrowski – Wspomaganie oddechu i wymiany gazowej u dzieci w medycynie ratunkowej (20 min)

– dr hab. Izabela Pągowska-Klimek – Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci (20 min)

– dr Paweł Ziółkowski – Leczenie bólu u dzieci (Pain (20 min)

 

16:20-16:35 Coffee Break

 

16:35-18:00 Sepsis and Infection Session

– prof. Gary Gaddis (USA) – Prace naukowe o sepsie które mogą zmienić praktykę kliniczną (Research papers that can change sepsis management) (20 min)

– prof. Wojciech Krajewski (Poland) – Sepsa, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci (children sepsis) (20 min)

– prof. Anna Zalewska-Janowska (Poland) – Dermatologia ratunkowa (20 min)

 

NIEDZIELA 18 LIS. 2018 R. (SUNDAY 18 Nov 2018)

 

10:00-11:00 Resuscitation

– dr Małgorzata Starczewska (GB) What’s new in cardiac arrest (20 min)

– prof. Laurie Morrison (Canada) (20 min)

– Wojciech Timler (Poland) – Bystander should be taught – Project ZOO (15 min)

 

11:00-11:15 Coffee Break

 

11:15-12:30 Trauma and Disaster Session

– prof. Lisa Moreno-Walton – Trauma in pregnancy (15 min)

– prof. Timothy Hodgetts (GB) (15 min)

– dr Malik Ramadhan – How we coped with London’s 2017 major incidents (15 min)

– prof. Timothy Hodgetts (GB) (15 min)

– prof. Waldemar Machała (Poland) (15 min)

– dr Roland Ti (Australia) (15 min)

 

12:30-12:40 Coffee Break

 

12:40-13:40 Young Doctor Session

lek.Maria Husey (Specialty Registrar, Accident and Emergency Department Ashford and St Peter’s NHS Trust, Chertsey; Lekarz Rezydent Medycyny Ratunkowej Szpital Wolski im. Dr A. Gostyńskiej Warszawa) – „Spontaneous bilateral compartment syndrome in an iv heroin user – case report.” (10 min)

– lek. Nicole Piela (Filadelfia) – (10 min)

– lek. Małgorzata Zając – (10 min)

– lek. Piotr Pałczyński (Gdańsk) – Ból głowy, diagnostyka w SOR na podstawie przypadku klinicznego” (10 min)

lek.Daniel Duchań Ogrodnik (Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) – “Agresja w SOR – co każdy lekarz zrobić z tym powinien” (10 min)

–  (10 min)

 

13:40-13:55 Coffee break

13:55-14:55 Legal Session

prof. dr hab. med. Jacek Jassem
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUMed
Pisanie projektów ustaw i rozporządzeń

dr n. praw. Radosław Tymiński
Kancelaria Tymiński, Warszawa
„10 pytań o prawa i obowiązki lekarza medycyny ratunkowej”

dr n. med. Artur Tarasiewicz
SOR Pleszew
(praca lekarza medycyny ratunkowej okiem biegłego sądowego)

lek. Patryk Konieczka
SOR Puszczykowo
Zakład Medycyny Ratunkowej UM w Poznaniu
„Pacjent SOR upojony alkoholem ale bez zagrożenia życia – aktualna sytuacja prawna.”

14:55-15:10 Lunch Break

16:00 Disaster Medicine Session

– dr hab. Dariusz Timler – Questions to ask a terrorist (15 min)

17:00 Nurses Session

Reklamy