Program Konferencji Głównej

 

Miejsce (Place):

AULA 1000Centrum Kliniczno Dydaktyczne Łódź, ul. Pomorska 251

UWAGA:

TO JEST WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI – TEMATY I SESJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

(THIS IS PRELIMINARY CONFERENCE AGENDA – IT MAY BE MODIFIED)

 

SOBOTA 17 LIS 2018r. (SATURDAY 17 Nov 2018)

9:00-10-:00  Bleeding Session (sponsored by Octapharma)

– prof. Oliver Grottke (Germany) Role of PCC in the reversal of DOACs/ Rola PCC w odwracaniu działania leków z grupy DOAC (20min)

– dr Elzbieta Nowacka (Poland) Fluid resuscitation therapy /Resuscytacja płynowa (20 min)

– prof. Oliver Grottke (Germany) Management of patients anticoagulated with vitamin K antagonist/ Postępowanie z chorym leczonym antagnistą  vitamin K (20 min)

 

10:00-10:15 Coffee break

10:15-11:15 Emergency Life Saving Procedures

– prof. Judith Tintinalli (USA) A STORK code/Procedura BOCIAN (20 min)

– dr Tom Scalea (USA) REBOA at ambulance or ED/ Procedura REBOA  wykonywana przez Zespół Ratownictwa Medycznego (20 min)

– dr Nicholas Bunker REBOA – tips and tricks/Procedura REBOA – wskazówki praktyczne (20 min)

– dr Thomas Dolven (Norway) Norway recommendation: No more cervical collar and back board/ Rekomendacje Norweskie: Koniec z kołnierzem szyjnym i twardą deską ortopedyczną (20 min)

 

11:15-11:30 Coffee Break

11:30-13:00 (2 pm) Cardiac Session

prof. Dorota Zyśko (Poland) – Syncope in a patient with heart failure -Omdlenie w niewydolności krążenia (15 min)

– prof. Jacek Gajek (Poland) – Digestive tract haemorrhage to a patient with artificial valvae, FA and peace maker/Krwawienie z przewodu pokarmowego u chorego z rozrusznikiem serca, FA, sztuczna zastawką (15 min)

– prof. Jacek Gajek (Poland) – Acute heart failure – what’s new?/ostra niewydolność serca – co nowego? (15 min)

– prof. Kubica (Poland) NSTEMI – is anything new?/NSTEMI – czy mamy coś nowego? (15 min)

– prof. Grzegorz Piotrowski (Poland) (15 min)

– Non Invasive Ventilation (NIV) – tips and tricks (15 min)

13:00-14:00 (2 pm – 3 pm) Lunch Break

14:00-15:20 Pediatric Session prof. Wojciech Krajewski (Poland)

– prof. Andrzej Piotrowski – Emergency Children Non Invasive Ventilation (NIV)/Wspomaganie oddechu i wymiany gazowej u dzieci w medycynie ratunkowej (20 min)

– dr hab. Izabela Pągowska-Klimek – Children Head trauma/Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci (20 min)

– dr Paweł Ziółkowski – Pain management for children/Leczenie bólu u dzieci (20 min)

 

15:20-15:35 Coffee Break

15:35-17:00 Sepsis and Infection Session

– prof. Gary Gaddis (USA) – Research papers that can change sepsis management/Prace naukowe o sepsie, które mogą zmienić praktykę kliniczną (20 min)

– prof. Wojciech Krajewski (Poland) – Children sepsis and infection of CNS/Sepsa, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci () (20 min)

– prof. Anna Zalewska-Janowska (Poland) – Emergency Dermatology/Dermatologia ratunkowa (20 min)

 

17:00-17:05 Coffee Break

17:05-18:05 Varia Session

– dr Vytautas Aukstakalnis (Lithuania) – using audio/video recording system to audit trauma team performance/Nagrywanie audio/wideo w celu auditowania zespołu urazowego (15 min)

– Klaudiusz Nadolny – Silesian CPR Registry – early outcome/Śląski prospektywny rejestr nagłego zatrzymania krążenia – wyniki wstępne (15 min)

– Eryk Matuszkiewicz – Nonfood Alcohol consumption and acidosis differentiation/Różnicowanie kwasic i ostre zatrucie alkoholami niespożywczymi (15 min)

– (15 min)

 

SUNDAY 18 Nov 2018

10:00-11:00 Resuscitation

– dr Małgorzata Starczewska (GB) What’s new in cardiac arrest?/Co nowego w zatrzymaniu krążenia? (20 min)

–  (20 min)

– Wojciech Timler (Poland) – Bystander should be tought – Project ZOO/Świadek zdarzenia powinien być szkolony – project ZOO (15 min)

 

11:00-11:15 Coffee Break

11:15-12:30 Trauma and Disaster Session

– prof. Lisa Moreno-Walton – Trauma in pregnancy/Urazy kobiet w ciąży (15 min)

– prof. Timothy Hodgetts (GB)(15 min)

– dr Malik Ramadhan – How we coped with London’s 2017 major incidents/Jak sobie poradziliśmy z incydentami masowymi w Londynie (15 min)

– prof. Timothy Hodgetts (GB) (15 min)

– dr Joanna Żółtańska, Maciej Tylski – Obrażenia ciała po wybuchach bomb (15 min)

– dr Tomasz Derkowski (HEMS Poland) – Dwa czy jeden plecak w przedszpitalnym ratownictwie (15 min)

– dr Roland Ti (Australia) Battlefield Rotary Wing Aeromedical Evacuation: hints and tips for surviving in a tactical environment (15 min)(15 min)

 

12:30-12:40 Coffee Break

12:40-13:40 Young Doctor Session

– lek. Maria Husey (Warszawa) –IV drugs addicted woman with a compartment syndrome / Zespół ciasnoty międzypowięziowej u kobiety uzależnionej od narkotyków dożylnych (10 min)

–  – (10 min)

– lek. Łukasz Kumor  – Stosowanie prowadnicy „Bougie” w trudnej intubacji   (10 min)

– lek. Piotr Pałczyński (Gdańsk) – Headache- ED diagnostic- case report / Ból głowy, diagnostyka w SOR na podstawie przypadku klinicznego” (10 min)

– lek. Daniel Duchań-Ogrodnik (Bydgoszcz) –ED agression – what should ED physician do? / Agresja w SOR – co każdy lekarz zrobić powinien (10 min)

–  (10 min)

 

 

13:40-13:55 Coffee break

13:55-14:55 Legal Session

– prof. dr hab. med. Jacek Jassem Law projects writting/Pisanie projektów ustaw i rozporządzeń (15 min)

– dr n. praw. Radosław Tymiński -10 questions about rights and responsibilities of ED physician/10 pytań o prawa i obowiązki lekarza medycyny ratunkowej (15 min)

– dr n. med. Artur Tarasiewicz -ED physician job from expert witness perspective/Praca lekarza medycyny ratunkowej okiem biegłego sądowego

– lek. Patryk Konieczka – Current law about patient with alcohol problem without life threathening problem /Pacjent SOR upojony alkoholem ale bez zagrożenia życia – aktualna sytuacja prawna

 

14:55-15:10 Lunch Break

16:00 Varia

– prof. Marlena Broncel – Diet impact on medicines/Wpływ diety na działanie leków  (15 min)

– prof. Leszek Czupryniak – Diabetology News/Nowości w diabetologii (15 min)

– dr hab. Dariusz Timler – Questions to ask a terrorist/Pytanie do terrorysty (5 min)

– lek. Paulina Szymańska – Disabled sex/Seks niepełnosprawny` (15 min)

– rat. Przemysław Osiński –Threats at EMS work/Zagrożenia w pracy ZRM (10 min)

 

17:00 Session of Emergency and Disaster Medicine Polish Society

 

 

Reklamy