Program Konferencji Głównej

 

AULA 1000Centrum Kliniczno Dydaktyczne Łódź, ul. Pomorska 251

UWAGA: TEMATY I SESJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

SOBOTA 18 LIS 2017r.

 

Uroczyste otwarcie 8:30-9:30

Sesja 1.  Farmakologia w medycynie ratunkowej 9:30-10:30

 • Farmakoterapia krwawień z przewodu pokarmowego – dr Elżbieta Nowacka

Sesja 2.  Hipotermia i odmrożenie 10:45-12:15


Sesja 3.  Sesja urazowa 12:30-13:30

 • Resuscitative Thoracotomy – prof. Nicholas Bunker
 • Zespół Urazowy – co możemy usprawnić? – dr Krzysztof Karwan
 • Obrażenia wielonarządowe u chorego z ciężką postacią hemofilii – dr Renata Zajaczkowska

Sesja 4.  Sesja hematologiczna 13:30-14:00

 • Postępowanie z chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na SOR i Izbie Przyjęć Szpitala – prof. Krzysztof Chojnowski
 • Nabyta hemofilia a€“ aspekty kliniczno-diagnostyczne i leczenie – prof. Jacek Treliński

PRZERWA OBIADOWA 14:00-15:00

Sesja 5. Sesja kardiologiczna 15:00-16:30

 • Leczenie przedszpitalne chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi – prof. Jacek Kubica

Sesja 6. Sesja psychologiczna 16:45-18:00

 • Współpraca lekarz-pacjent – klucz do sukcesu terapeutycznego – prof. Aldona Kubica
 • Pacjent odmienny kulturowo – prof. Elżbieta Krajewska-Kułak

Impreza integracyjna: 21:00-3:00

 

NIEDZIELA 19 LIS 2017r.

 

Sesja 1.  Sesja pediatryczna 10:00-11:00

Sesja 2.  Sesja metaboliczno-toksykologiczna 11:15-12:15

 • Specyfika cukrzycy typu LADA – prof. Leszek Czupryniak

Sesja 3.  Sesja neurologiczna 12:30-13:30

 • Udar – punkt widzenia lekarza medycyny ratunkowej, który przebył udar – dr Krzysztof Tyburczy

Sesja 4.  Sesja młodych lekarzy 13:45-14:45

 • On jest (naprawdę?) idiotą, czyli jak ciekawość ram poznawczych drugiego człowieka otwiera na współpracę – Maciej Bohatyrewicz

PRZERWA OBIADOWA 14:45-15:30

Sesja 6.  TRIAGE i zarządzanie bezpieczeństwem w ZRM i SOR 15:30-17:00

 • Manchester Triage System – doświadczenia SOR Szpitala im M. Kopernika w Gdańsku – dr Piotr Rychlik
 • Modyfikacja systemu ESI – doświadczenia SOR WSM im J. Strusia w Poznaniu – dr Paweł Zwoliński

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI