Program Konferencji Głównej

 

AULA 1000Centrum Kliniczno Dydaktyczne Łódź, ul. Pomorska 251

UWAGA: TEMATY I SESJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

SOBOTA 18 LIS 2017r.

 

Uroczyste otwarcie 8:00-9:30

Uroczyste otwarcie.

 • 8:00-8:07 Przewodniczący Konferencji – dr hab. n. med. Dariusz Timler
 • 8:07-8:14 Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 • 8:14-8:21 Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • 8:21-8:28 Przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • 8:28-8:35 Przedstawiciel Urzędu Miasta w Łodzi
 • 8:35-8:42 Jego Magnificencja Rektor prof. Radzisław Kordek
 • 8:42-8:49 prof. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz – Dziekan Nauk o Zdrowiu
 • 8:49-8:56 Dyrektor Centrum Urazowego WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi – mgr Wojciech Szrajber
 •  8:56-9:03 Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – prof. Robert Gałązkowski
 • 09:03-09:30 Wykład inauguracyjny: Ratownictwo Medyczne z perspektywy czasu i planowanych zmian w latach 2018-2028 – prof. Jerzy Robert Ładny

Sesja 1.  Farmakologia w medycynie ratunkowej 9:30-10:45

Prowadzący sesję: prof. Tadeusz Pietras, prof. Andrzej Basiński, dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

 • Interwencja Kryzysowa –  prof. Tadeusz Pietras,
 • Czy i jak uśmierzać ból u pacjenta w karetce? – dr Krzysztof Chmiela
 • Farmakoterapia krwawień z przewodu pokarmowego – dr Elżbieta Nowacka
 • Dylematy farmakologii klinicznej w ratownictwie medycznym – dr Marcin Kosmalski
 • Empatia a podejmowanie decyzji klinicznych – dr Łukasz Mokros

Sesja 2.  Sesja Varia  10:55-12:00

Prowadzący sesję: prof. Wojciech Gaszyński, prof. Juliusz Jakubaszko, prof. Romuald Bohatyrewicz

 • Globalna Medycyna Ratunkowa w perspektywie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej – prof. Juliusz Jakubaszko
 • Rozpoznanie nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów – prof. Romuald Bohatyrewicz
 • Dostępy naczyniowe w medycynie ratunkowej – prof. Waldemar Machała
 • Recent publications from the English-language medical literature that may change your practice of Emergency Medicine – prof. Gary M. Gaddis

Sesja 3.  Sesja urazowa 12:10-13:40

Prowadzący sesję: prof. Burak Katipoglu, prof. Krystyn Sosada, dr Michał Panasiuk

 • Resuscitative Thoracotomy – prof. Nicholas Bunker
 • Złamanie obojczyka – dr Michał Panasiuk
 • Zaburzenia metaboliczne w przebiegu obrażeń wielonarządowych – prof. Adam Nogalski
 • Diagnostyka obrażen wielonarzadowych w warunkach SOR – prof. Krystyn Sosada
 • Advances in Military Medical Trauma Care: what have we learnt after 16 years in Afghanistan and Iraq? The Australian Army experience – dr Ronald Ti
 • Lung ultrasound in critically ill patient – dr Togay Evrin

Sesja 4.  Sesja hematologiczna 13:50-14:25

Prowadzący sesję: prof. Krzysztof Chojnowski, prof. Jacek Treliński, 

 • Obrażenia wielonarządowe u chorego z ciężką postacią hemofilii – dr Renata Zajączkowska
 • Postępowanie z chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na SOR i Izbie Przyjęć Szpitala – prof. Krzysztof Chojnowski
 • Nabyta hemofilia a€“ aspekty kliniczno-diagnostyczne i leczenie – prof. Jacek Treliński

PRZERWA OBIADOWA 14:25-15:15 (obiady wydawane są już od 14:00)

Sesja 5. Sesja kardiologiczna 15:15-16:30

Prowadzący sesję: prof. Marzenna Zielińska, prof. Jacek Gajek, prof. Jacek Kubica, prof. Dorota Zyśko

 • Leczenie przedszpitalne chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi – prof. Jacek Kubica
 • Przedsionkowe zaburzenia rytmu serca we wczesnym okresie po kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków – prof. Jacek Gajek
 • Przezskórna stymulacja serca – prof. Dorota Zyśko
 • Analiza retrospektywna wykonywanych zabiegów kardiowersji i elektrostymulacji przez ZRM na podstawie WPR w Katowicach za lata 2014-2016 – Klaudiusz Nadolny, prof. Jerzy Robert Ładny
 • Zatorowość płucna w SOR – prof. Grzegorz Piotrowski

Sesja 6. Sesja psychologiczna 16:40-17:55

Prowadzący sesję: prof. Aldona Kubica, dr Paweł Rasmus, mgr Katarzyna Starosta-Głowińska

 • Współpraca lekarz-pacjent – klucz do sukcesu terapeutycznego – prof. Aldona Kubica
 • Pacjent odmienny kulturowo – prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, dr Andrzej Guzowski
 • Grupowe procedury pomocy psychologicznej – kiedy wystarczy wsparcie koleżeńskie a kiedy potrzebny psycholog? – dr Małgorzata Wypych
 • Znajomość algorytmów przekazywania złych informacji – wynik badań w grupie uczestników konferencji Kopernik 2016r – dr Paweł Rasmus
 • Problem agresji w pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego –  dr Paweł Rasmus

Sesja 7. Sesja: hipotermia i odmrożenia 18:05-19:10

Prowadzący sesję: dr Adam Domanasiewicz, dr Piotr Szetelnicki, dr Paweł Podsiadło

 •  Postępowanie przedszpitalne w odmrożeniach – dr Piotr Szetelnicki
 •  Farmakoterapia w odmrożeniach – dr Paweł Podsiadło
 • Leczenie chirurgiczne oraz karta leczenia odmrożeń – dr Adam Domanasiewicz

Impreza integracyjna: 21:00-3:00 w  Abracadabra da Club

Adres: 90-007 Łódź,
Plac Komuny Paryskiej 6

http://www.abracadabraclub.com/

NIEDZIELA 19 LIS 2017r.

 

Sesja 1.  Sesja – Zdarzenie masowe w Suszku 9:30-10:30

Prowadzący sesję: dr hab. n. med. Dariusz Timler, dr Jacek Nowakowski, dr Jakub Jażdżewski

 • Doświadczenia w zdarzeniu masowym w Suszku podczas obozu harcerskiego oczami uczestnika – Rafał Nowakowski
 • Podsumowanie działań Szpitala Specjalistycznego im. Jana Karola Łukowicza w Chojnicach w związku ze zdarzeniem masowym w Suszku – dr Jakub Jażdżewski

Sesja 2.  Sesja metaboliczno-toksykologiczna 10:45-12:00

Prowadzący sesję: prof. Leszek Czupryniak, dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

 • Specyfika cukrzycy typu LADA – prof. Leszek Czupryniak
 • Zagrożenia chemiczne w zdarzeniach masowych – dr Małgorzata Rak
 • Leczenie zatruć tlenkiem węgla w komorze hiperbarycznej – dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz
 • Obrażenia okołoresuscytacyjne – kliniczny aspekt problemu – dr Michał Szemień
 • EuReCa – Europejski Rejestr Zatrzymań Krążenia – wyniki, wnioski – dr Grzegorz Cebula

Sesja 3.  Sesja neurologiczna 12:15-13:15

Prowadzący sesję: prof.  Jerzy Robert Ładny, dr Bożena Adamkiewicz, dr Krzysztof Tyburczy

 • Udar – punkt widzenia lekarza medycyny ratunkowej, który przebył udar – dr Krzysztof Tyburczy
 • Problematyka przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA) – dr Bożena Adamkiewicz
 • Strata czasu to strata mózgu – optymalizacja postępowania w przypadku udaru mózgu – prof.  Jerzy Robert Ładny

Sesja 4.  Sesja młodych lekarzy 13:25-14:30

Prowadzący sesję: dr Michał Dworzyński, dr Marta Golis-Gucwa, dr Karolina Burska, dr Paweł Podkościelny

 • On jest (naprawdę?) idiotą, czyli jak ciekawość ram poznawczych drugiego człowieka otwiera na współpracę – Maciej Bohatyrewicz
 • Czym może zaskoczyć pacjent urazowy? – Michał Dudek
 • Niespodzianki przy CPR – Łukasz Kumor
 • USG dróg oddechowych w medycynie ratunkowej – Michał Dudek
 • Ketofol, zastosowanie w SOR – Maciej Bohatyrewicz
 • Czy Koniecznie Modyfikować Całą kaRtę? – Janusz Springer

14:30-14:50 Rozdanie nagród w  sesji PLAKATOWEJ

PRZERWA OBIADOWA 14:50-15:30

Sesja 6.  TRIAGE i zarządzanie bezpieczeństwem w ZRM i SOR 15:30-17:00

Prowadzący sesję: dr Michał Dworzyński, dr Aleksander Buczacki, mgr Stanisław Brzozowski, dr hab. n. med. Dariusz Timler

 • Manchester Triage System – doświadczenia SOR Szpitala im M. Kopernika w Gdańsku – dr Piotr Rychlik
 • Wykorzystanie systemu segregacji medycznej ESI do rozdziału pacjentów między SOR a NiŚPL – dr Paweł Zwoliński
 • Doświadczenia w organizacji triage w SOR – dr Małgorzata Rak
 • Czy stosować Early Warning Score w szpitalu i ZRM? – dr hab. Dariusz Timler
 • Szkolenie studentów na symulatorach medycznych w Departamencie Medycyny Ratunkowej – prof. Roman Liakhovych (Ukraina)
 • Wykorzystanie podejścia LEAN – Mapowanie strumienia wartości procesu  leczenia chorych z udarem mózgu na SOR- dr Aleksander Buczacki, dr hab. Dariusz Timler,  Stanisław Brzozowski

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Reklamy