Program Konferencji Głównej

 

Miejsce (Venue)- Saturday and Sunday/Sobota i Niedziela:

AULA 1000Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Łódź, ul. Pomorska 251

UWAGA:

TO JEST WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI – TEMATY I SESJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

(THIS IS A PRELIMINARY CONFERENCE AGENDA – IT MAY BE MODIFIED)

 

PIĄTEK 13 listopada 2020 roku (FRIDAY 13 NOV 2020)

18:00 -20:00 (6:00 pm-8:00 pm)

OTWARCIE KONFERENCJI (OPENING CEREMONY)

Oficjalne otwarcie dr hab. n. med. Dariusz Timler

 • Krótkie wystąpienia

SOBOTA 14 LISTOPADA 2020 r. (SATURDAY 14 Nov 2020)

SATURDAY 14 Nov 2020

9:00-10:00 Session 1/Sesja 1:

 • 10:00- 10:10 Coffee Break/Przerwa kawowa

10:10-11:10 Session 2/Sesja 2:

 • 11:10-11:20 Coffee Break/Przerwa kawowa

11:20-12:20 Session 3/Sesja 3

 • 12:20-12:30 Coffee Break/Przerwa kawowa

12:20-13:20 –  Session 4/Sesja 4

 • 13:20 – 14:20 Lunch break

14:20-15:20 Session 5/Sesja 5: Emergency Management/Zarządzanie w medycynie ratunkowej

 •  15:20-15:30 Coffee Break

15:30 – 16:30 Session 6/Sesja 6: 

 • 16:30-16:40 Coffee Break

16:40 – 18:00 Session 7/Sesja 7: Trauma/Obrażenia

 • END of Day One

 

Niedziela/SUNDAY 

Niedziela 15 listopada 2020 (SUNDAY 15 Nov 2020)

9:00-10:00 Session 1/Sesja 1: Two minutes session/Dwu minutowa sesja

Session presiding by:/Prowadzący sesję: Dariusz Timler

 • 10:00- 10:10 Coffee Break/Przerwa kawowa

10:10-11:10 Session 2/Sesja 2:

 • 11:10-11:20 Coffee Break/Przerwa kawowa

11:20-12:20 Session 3/Sesja 3

 • 12:20-12:30 Coffee Break/Przerwa kawowa

12:20-13:20 –  Session 4/Sesja 4

 • 13:20 – 14:00 Lunch break

14:00-15:00 Session 5/Sesja 5: Emergency Management/Zarządzanie w medycynie ratunkowej

 •  15:00 (3.00 pm) Koniec/The End