Call for Speakers and Posters

Call for Speakers and Posters/Zgłoś udział jako wykładowca lub autor plakatu

Topics of interest include, but not limited to the following/Tematy:

 • objawy niepożądane/sides efects
 • zgony do uniknięcia/avoidable deaths
 • powikłania/complications
 • zarządzanie ryzykiem/risk management
 • resuscytacja/resuscitation
 • transport medyczny/medical transport
 • medyczne aplikacje na telefon/medical app for your mobile phone
 • medyczny e-learning/medical e-learning
 • przypadki medyczne w medycynie ratunkowej/medical case reports for emergency medicine
 • organizacja pracy SOR/ED organisation
 • pulmonologia/pulmonology
 • urazy i obrażenia/trauma and injuries
 • symulacja medyczna/medical simulation
 • onkologia a SOR/oncology at ED
 • medycyna katastrof/disaster medicine
 • hipotermia miejska/city hipothermy
 • problem otyłości w medycynie ratunkowej/problem of overweight patients
 • inne/varia

Send your proposal to e-mail: lodzmed@gmail.com (starts from 1st Dec 2019 – ends 1st April 2020)

Prześlij zgłoszenie na adres e-mail: lodzmed@gmail.com (zgłaszanie od 1 grudnia 2019 do 1 kwietnia 2020)

 

Reklama