Faktury / Invoice

W sprawie otrzymania faktur  prosimy o kontakt z Panią Teresą Bernaciak

tel. +48 42 689 58 05 w godzinach 9:00-14:00

Please contact with Mrs. Teresa Bernaciak to get an invoice using tel +48 42 6895805 or e-mail: lodzmed@gmail.com

(9:00 am -2:00 pm Warsaw Time)